ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ

02/10/2018 - Αθήνα, Ηρώδειο (Αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο)
12/10/2018 - Baltimore, MD
13/10/2018 - Boston, MA
19/10/2018 - Randolph, NJ
20/10/2018 - Queens, NY

02/11/2018 - San Francisko, CA
10/11/2018 - Staten Island, NY
23/11/2018 - Καβάλα, Μινόρε

10/12/2018 - Κατερίνη
15/12/2018 - Μυτιλήνη, Οινοφόρος
24/12/2018 - Μυστράς, Mystras Grand Palace Resort (Μαζί με το Μιχάλη Χατζηγιάννη)

Το πρόγραμμα ανανεώνεται συνεχώς!